Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Stan krytyczny osiowo ściskanej płyty prostokątnej i paneli walcowej swobodnie podpartej na trzech krawędziach i z jedną krawędzią swobodną

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2006

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

479 - 484

Book

XI Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Zakopane, 11-15 września 2006r.

Presented on

XI Sympozjum Stateczności Konstrukcji, 11-15.09.2006, Zakopane, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.