Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wybrane problemy technologiczne odlewów z kompozytów aluminiowych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2006

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

121 - 128

Book

Materiały IX Konferencji Naukowo-Technicznej Odlewnictwa Metali Nieżelaznych : Nauka i Technologia, Mikorzyn, 01-03.06.2006r.

Presented on

IX Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych : Nauka i Technologia, 1-3.06.2006, Mikorzyn, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.