Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wykorzystanie usługi SMS do przesyłania informacji w systemach monitorowania

Authors

[ 1 ] Instytut Informatyki (II), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2004

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

59 - 63

Book

Elektryka w inteligentnych obiektach - monitorowanie, sterowanie urządzeń i zarządzanie : VII Sympozjum Oddziału Poznańskiego SEP, 16-17 listopada 2004, Poznań

Presented on

VII Sympozjum Oddziału Poznańskiego SEP : Elektryka w inteligentnych obiektach - monitorowanie, sterowanie urządzeń i zarządzanie, 16-17.11.2004, Poznań, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.