Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Problemy geotechniczne wymiarowania głębokich konstrukcji podziemnych posadowionych na iłach

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2004

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

191 - 198

Book

Pięćdziesiąta Jubileuszowa Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, "Krynica 2004", Warszawa - Krynica, 12-17 września 2004 roku : problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 3, Konstrukcje betonowe, materiały budowlane, geotechnika

Presented on

50. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, 12-17.09.2004, Warszawa - Krynica, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.