Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Elektromobilność w Europie - perspektywy jej wdrożenia w Polsce

Authors

Title variant

EN Electromobility in Europe - the prospects for its implementation in Poland

Year of publication

2021

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2021 | Journal number: nr 84

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • samochód elektryczny
  • elektromobilność
  • e-mobility
  • transport niskoemisyjny
  • stacje ładujące
EN
  • electric car
  • electromobility
  • e-mobility
  • charging stations
  • low-emission transport
Abstract

PL Celem artykułu jest ukazanie perspektyw wdrożenia elektromobilności w Polsce i na świecie. Pod uwagę wzięte zostały uwarunkowania socjoekonomiczne oraz prawnopolityczne. Uwzględniono również wady oraz zalety tego typu środków transportu na podstawie badania przeprowadzonego wśród użytkowników samochodów elektrycznych. Ważnymi aspektami w rozwoju elektromobilności są przychylność społeczna, uwarunkowania ekonomiczne oraz zaangażowanie władz państwa. W artykule przeprowadzono analizę ogólnodostępnych badań oraz statystyk, które ukazały kraje najchętniej angażujące się w rozwój elektromobilności oraz pokazały, z czego to wynika. Wprowadzanie pojazdów zero- lub niskoemisyjnych jest obecnie jednym z częściej poruszanych tematów na arenie międzynarodowej. Liczne dyskusje, publikacje i badania pokazują, jak duży potencjał ma wykorzystanie energii elektrycznej w obniżeniu nadmiernej emisji spalin do atmosfery. Artykuł został podzielony na cztery części. W pierwszej z nich opisywane są aspekty prawnopolityczne oraz środowiskowe. W drugiej autorki skupiają się na uwarunkowaniach socjoekonomicznych w rozwoju samochodów elektrycznych. W części trzeciej zestawiono wady i zalety tego typu transportu. Ostatnia część odnosi się do polskich miast oraz przedsiębiorstw inwestujących w rozwój elektromobilności

EN The aim of the article is to present the prospects for implementing electromobility in Poland and in the world. Socio-economic as well as legal and political conditions were taken into account. The advantages and disadvantages of this type of transport have also been considered based on a survey of electric car users. Important aspects in the development of electromobility are social acceptance, economic conditions and the involvement of state authorities. The article analyzes publicly available studies and statistics that show the countries most willing to engage in the development of electromobility and the underlying reason for this. The introduction of zero- or low-emission vehicles is now one of the more frequently discussed topics on the international stage. Numerous discussions, publications and studies show how much potential there is in using electricity to reduce excessive emissions into the atmosphere. The article is divided into four parts. In the first one, the legal, political, and environmental aspects are described. In the second part, the authors focus on socioeconomic determinants in the development of electric cars. The third section summarizes the advantages and disadvantages of this type of transport. The last part refers to Polish cities and companies investing in electromobility development.

Pages (from - to)

19 - 30

DOI

10.21008/j.0239-9415.2021.084.02

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

publisher's website

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

40.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

40.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.