Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Bezzałogowe statki powietrzne jako źródło zagrożeń infrastruktury zaopatrzenia państw w energię elektryczną oraz proponowane metody ochrony tej infrastruktury

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Year of publication

2022

Published in

Terroryzm : studia, analizy, prewencja

Journal year: 2022 | Journal number: nr 1 (1)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • bezzałogowe statki powietrzne
  • sieć elektroenergetyczna
  • ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa
  • profilaktyka antydronowa
Abstract

PL Bezzałogowe statki powietrzne stanowią zagrożenie dla obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa. Ich uniwersalność wynikająca z cech poszczególnych typów statków powietrznych powoduje, że skala sposobów ich użycia w atakach jest praktycznie nieograniczona. Dla bezpieczeństwa państwa niezwykle istotny jest system zaopatrzenia w energię elektryczną. Ze względu na rozległość sieci przesyłowych oraz znaczną liczbę punktów węzłowych tych sieci należy postawić pytanie, jak dalece system ten jest odporny na ataki terrorystyczne, zwłaszcza te przeprowadzone z zastosowaniem bezzałogowego statku powietrznego. W pracy autor dokonuje analizy ataku polegającego na spowodowaniu zwarcia instalacji elektrycznej z użyciem przewodu miedzianego podwieszonego pod bezzałogową platformę latającą. Implementacja opisanych w pracy zalecanych sposobów ochrony powinna doprowadzić do podniesienia poziomu bezpieczeństwa sieci przesyłowych.

Pages (from - to)

90 - 122

DOI

10.4467/27204383TER.22.004.15420

URL

https://www.ejournals.eu/Terroryzm/2022/Issue_1(1)_2022/art/21241/

Ministry points / journal

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.