Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Estymacja powierzchniowej trwałości zmęczeniowej łożysk tocznych na podstawie stanu warstwy wierzchniej

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2003

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

73 - 83

Book

Problemy tribologiczne w przyrodzie i technice : XXVI Szkoła Tribologiczna oraz Problemy niekonwencjonalnych układów łożyskowych : VI Konferencja : konferencje naukowe : materiały konferencyjne

Presented on

XXVI Szkoła Tribologiczna ; VI Konferencja "Problemy niekonwencjonalnych układów łożyskowych", 16-19.09.2003, Łódź - Niedzica, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.