Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Metoda zaawansowania wdrożenia wybranych technologii Przemysłu 4.0 w przykładowym przedsiębiorstwie

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Mechanical engineering

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Przemysł 4.0
  • ocena dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw
  • digitalizacja
  • cyfryzacja
Abstract

PL W pracy opisano metodę oceny zaawansowania wdrożenia wybranych technologii Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Opracowana metoda umożliwiła nie tylko całkowitą ocenę poziomu wdrożenia Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwie, ale również ocenę w poszczególnych jego obszarach. Podczas przeprowadzania i analizy ankiety zauważono, ze niektóry obszary oceny należy rozdzielić, co ułatwi ich końcową analizę np. w przypadku np. systemów ERP i MES oraz Internetu Rzeczy i RFID. Na podstawie danych otrzymanych w wyniku przeprowadzenia ankiety, można także rozszerzyć obszar analizy np. w zakresie wiedzy o stosowanych technologiach w przedsiębiorstwie przez poszczególne grupy pracowników. Przeprowadzanie ankiety w obecności osób zaangażowanych w opracowanie ankiety przyczyniło się do pozyskania wiarygodnych i rzeczywistych danych.

Pages (from - to)

13 - 23

Book

Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji : aktualności badawcze 4

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.