Processing may take a few seconds...

Article


Title

Analiza relaksacji w niskiej temperaturze asfaltów drogowych modyfikowanych asfaltami naturalnymi

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Title variant

EN Analysis of low temperature relaxation of natural asphalt modified road bitumens

Year of publication

2022

Published in

Drogownictwo

Journal year: 2022 | Journal number: nr 5

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • asfalty naturalne
  • niska temperatura
  • relaksacja
  • duktylometr
Abstract

PL W pracy przedstawiono rezultaty badań lepiszczy asfaltowych modyfikowanych dodatkiem asfaltów naturalnych Gilsonite i Trinidad Epuré oraz asfaltów drogowych 20/30, 35/50 i 50/70 przy zastosowaniu autorskiej metody obserwacji zjawiska relaksacji w niskiej temperaturze (-16°C) z wykorzystaniem duktylometru. Zjawisko relaksacji lepiszcza asfaltowego obserwowano przez 20 minut w warunkach stałego odkształcenia próbki asfaltowej wywołanego uprzednim jej rozciągnięciem ze stałą prędkością równą 1 mm/min. Zaobserwowano, że asfalty o większych wartościach penetracji charakteryzują się większą zdolnością do relaksacji (zmniejszenia naprężeń rozciągających) w niskiej temperaturze.

Pages (from - to)

141 - 145

Points of MNiSW / journal

5.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.