Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej na przykładzie przedsiębiorstwa gazowego

Authors

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doctoral school student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • infrastruktura krytyczna
  • gaz ziemny
  • bezpieczeństwo
Abstract

PL Infrastruktura krytyczna to pojęcie, pod którym kryją się obiekty istotne ze względu na prawidłowe funkcjonowanie państwa. Zalicza się do niego różne systemy, w tym także te zaopatrujące w energię, surowce energetyczne i paliwa. Przykładem obiektu infrastruktury krytycznej jest przedsiębiorstwo gazowe. W celu oceny gwarancji ciągłości transportu medium, jakim jest gaz ziemny, dokonano badania ankietowego. Badanie przeprowadzono wśród pracowników przedsiębiorstwa EuRoPol GAZ s. a.

Pages (from - to)

197 - 208

URL

https://putpoznanpl-my.sharepoint.com/personal/lukasz_semklo_put_poznan_pl/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Flukasz%5Fsemklo%5Fput%5Fpoznan%5Fpl%2FDocuments%2FKonferencja%202022%2FMateria%C5%82y%20konferencyjne%2Ezip&parent=%2Fpersonal%2Flukasz%5Fsemklo%5Fput%5Fpoznan%5Fpl%2FDocuments%2FKonferencja%202022&ga=1

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 2

Presented on

Konferencja Naukowo-Techniczna : Nauka dla obronności : Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.