Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka : streszczenia referatów i posterów

Year of publication

2022

Book type

book of abstracts

Publication language

polish

Publisher name

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej

Publisher name from the Ministry list

Politechnika Częstochowska

Date of publication

2022

Number of pages

160

ISBN

978-83-7193-881-8

Chapters
Usuwanie cząstek mikroplastiku w procesach oczyszczania ścieków miejskich - przegląd literatury (p. 71)
Zanieczyszczenie wody metabolitami herbicydu chloridazon oraz możliwość ich eliminacji w procesach technologicznych oczyszczania wody (p. 113)
Źródła, mechanizm uwalniania oraz metodyka oznaczania drobin mikroplastiku zawartych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z systemów zaopatrzenia w wodę (p. 133)
Conference

XV Konferencja Naukowa "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka", 14-16.09.2022, Częstochowa, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.