Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Źródła, mechanizm uwalniania oraz metodyka oznaczania drobin mikroplastiku zawartych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z systemów zaopatrzenia w wodę

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Materials engineering
[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Year of publication

2022

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Pages (from - to)

133 - 133

Book

Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka : streszczenia referatów i posterów

Presented on

XV Konferencja Naukowa "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka", 14-16.09.2022, Częstochowa, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.