Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Inteligentna predykcja stanu zajętości widma z uwzględnieniem wpływu zaników

Authors

[ 1 ] Instytut Radiokomunikacji, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.3] Information and communication technology

Year of publication

2022

Published in

Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne

Journal year: 2022 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • CNN
  • ML
  • detekcja sygnałów
  • 5G
EN
  • CNN
  • ML
  • spectrum sensing
  • 5G
Abstract

PL W pracy przedstawiono algorytm predykcji wolnych zasobów w sieciach radiowych 5G. Sygnał 5G nadawany przez użytkownika pierwotnego (PU) poddawany jest zanikom występującym w kanale, co uniemożliwia poprawną detekcję i tym samym właściwą ochronę transmisji PU. Zaproponowany algorytm wykorzystuje możliwości głębokiego uczenia maszynowego w celu rozpoznania zależności czasowo-częstotliwościowych występujących w odebranym sygnale, a także rozpoznania stopnia zaniku. Znając te informacje, algorytm dokonuje lepszej detekcji wolnych zasobów, przy jednoczesnej ochronie transmisji PU.

EN In this paper, we present a 5G spectrum resources prediction algorithm. 5G signal, transmitted by the primary user (PU) is transmitted through fading channel, which makes negatively affects prediction performance and proper protection of PU’s transmission. The proposed algorithm applies deep learning for estimating fading level and recognizing time-frequency patterns in a received signal. Having this information, the algorithm can perform better signal prediction and PU’s transmission protection.

Pages (from - to)

481 - 485

DOI

10.15199/59.2022.4.86

URL

https://sigma-not.pl/zeszyt-6934-przeglad-telekomunikacyjny-2022-4.html

Presented on

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, KKRRiT 2022, 7-9.09.2022, Warszawa, Polska

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.