Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Radiokomunikacji

E-mail

hanna.bogucka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 39 11

ORCID

0000-0002-1709-4862

ResearcherID

I-2132-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (42)

Rozdziały (29)

Książki (3)

Raporty (19)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (4)

Recenzje rozpraw doktorskich (3)

Promotorstwo prac dyplomowych (18)

Recenzje prac dyplomowych (20)