Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zagrożenia i normy związane z wodorem

Authors

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Environmental engineering, mining and energy

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • bezpieczeństwo
  • normy
  • wodór ciekły
  • wodór
Abstract

PL W pracy przedstawiono zagrożenia jakie mogą powstać podczas użytkowania zarówno wodoru w postaci ciekłej jak i gazowej. Podano podstawowe dane odnośnie właściwości fizycznych wodoru. Przedstawiono przykładowe normy jakie są stosowane w Polsce i na świecie w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas użytkowania wodoru.

Pages (from - to)

237 - 243

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 2

Presented on

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.