Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Polityczne ceny wody i ścieków

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Year of publication

2022

Published in

Wodociągi - Kanalizacja

Journal year: 2022 | Journal number: nr 9 (223)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • woda
  • taryfy
  • wody polskie
Abstract

PL W numerze „Wodociągi-Kanalizacja”, który ukazał się w sierpniu, prawnicy szerzej dokumentowali potrzebę i zasadność skrócenia okresu obowiązywania taryf. Na końcu autorzy zasygnalizowali, że w wyniku „systemowego porozumienia” w sierpniu mają zostać wypracowane dodatkowe wytyczne dotyczące wniosków o skrócenie taryf składanych od 1 września. Gdy piszemy artykuł, jest koniec sierpnia. Zapisów porozumienia jeszcze nie ma. Pojawiają się natomiast pytania, czy i dlaczego są niezbędne, dlaczego prawnicy „wyrażają nadzieję” na to, że porozumienie zostanie osiągnięte, i co będzie, jeżeli nadzieja okaże się płonna?

Pages (from - to)

20 - 23

Ministry points / journal

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.