Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Propozycje zmian zasad weryfikacji i zatwierdzania taryf

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Year of publication

2022

Published in

Wodociągi - Kanalizacja

Journal year: 2022 | Journal number: nr 3 (217)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • woda
  • taryfy
  • Wody Polskie
Abstract

PL Niemal cały ubiegły rok trwała i nadal trwa druga już „kampania” weryfikacyjna. W połowie września Wody Polskie informowały o pozytywnym zweryfikowaniu 1,4 tys. wniosków na 2,6 tys. złożonych. Od 1 stycznia do 2 lutego 2022 r. regionalne zarządy gospodarki wodnej informowały o wydaniu 81 decyzji zatwierdzających taryfy. Pełniące funkcję regulatora, Wody Polskie analizują wnioski, wyjaśnienia i odwołania.

Pages (from - to)

17 - 21

Ministry points / journal

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.