Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Funkcje i zadania regulatora wod-kan

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Year of publication

2022

Published in

Wodociągi - Kanalizacja

Journal year: 2022 | Journal number: nr 4 (218)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • woda
  • taryfy
  • Wody Polskie
Abstract

PL Podstawowe cele i zadania regulacji to ochrona odbiorcy usług przed skutkami wykorzystywania przez przedsiębiorstwo jego monopolistycznej pozycji. Monopolistyczne praktyki przedsiębiorstwa oprócz taryfy mogą także dotyczyć dostępności do usług (zasad przyłączania i odłączania odbiorców) oraz poziomu usług i utrzymania urządzeń. Aby te cele zrealizować, w art. 27a nowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków regulatorowi przypisano sześć zadań.

Pages (from - to)

22 - 26

Ministry points / journal

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.