Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

XXXIX Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2022 : Problemy Inżynierii Środowiska

Editors

Year of publication

2022

Book type

editing of scientific monograph / conference proceedings

Publication language

polish

Place

Płock, Polska

Publisher name

Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Publisher name from the Ministry list

Politechnika Warszawska

Date of publication

2022

Number of pages

150

ISBN

978-83-946540-9-2

Chapters
Porównanie właściwości reologicznych wodnych roztworów flokulantów Zetag 8187 i F 7055 (p. 36-38)
Wpływ czasu przetrzymania na odwadnianie osadów ściekowych (p. 39-40)
Wpływ kationowości i masy cząsteczkowej flokulantu na odwadnianie osadów ściekowych (p. 41-43)
Analiza oporów przepływu i kąta rozpylania w rozpylaczu z mieszaniem statycznym (p. 44-45)
Wyznaczanie trajektorii ruchu cząstek ciała stałego w odpylaczu komorowym (p. 46-47)
Projekt wstępny urządzenia myjącego przeznaczonego do czyszczenia zbiorników (p. 48-49)
Badania testowe prostopadłościennego filtra komorowego (p. 50-51)
Projekt wstępny zmodyfikowanego separatora zawiesin do podczyszczania wód opadowych i ścieków (p. 52-53)
Projekt rozpylaczy o zmodyfikowanym kształcie otworu wylotowego i komory wirowej (p. 54-55)
Mieszanie statyczne w wytwarzaniu układów emulsyjnych (p. 56-57)
Analiza PIV procesu rozpylania (p. 58-59)
Analiza procesu oczyszczania wody w osadnikach wirowych o zmodyfikowanej konstrukcji (p. 60-62)
Modyfikacja konstrukcji osadnika wirowego przeznaczonego do oczyszczania wody (p. 63-65)
Analiza procesu separacji dla układu woda-polietylen w osadnikach wirowych o zmodyfikowanej konstrukcji (p. 66-68)
Projekt wielofazowych rozpylaczy z elementami intensyfikującymi przepływ (p. 69-70)
Porównanie wpływu właściwości ośrodka na wielkość kąta rozpylania (p. 71-72)
Analiza procesu nanoszenia powłok technicznych (p. 73-75)
Identyfikacja przepływu metodą PIV przez wypełnienie pierścieniowe (p. 76-78)
Analiza procesu rozpylania dwufazowego przy użyciu rozpylacza z wkładką helisoidalną (p. 79-81)
Analiza procesu rozpylania dla rozpylacza pęcherzykowego z wkładkami zaburzającymi przepływ (p. 82-84)
Analiza rozpylania wody i oleju rzepakowego przy użyciu rozpylacza wirowego standardowego i z deflektorem (p. 85-87)
Badania wpływu stożka przejściowego dyszy na wybrane wielkości procesu rozpylania (p. 88-90)
Koncepcja konstrukcyjna rozpylacza pneumatycznego do wytwarzania suchej mgły (p. 91-93)
Analiza wpływu kąta nachylenia kanału zawirowującego na proces rozpylania (p. 94-96)
Conference

XXXIX Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2022, 27-28.10.2022, Płock, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.