Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Analiza wpływu kąta nachylenia kanału zawirowującego na proces rozpylania

Authors

[ 1 ] Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Title variant

EN Analysis of the influence of the swirling channel angle on the spraying process

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • rozpylacz wirowy
  • kanał zawirowujący
  • wkładka zawirowująca
  • rozpylanie cieczy
Pages (from - to)

94 - 96

Book

XXXIX Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2022 : Problemy Inżynierii Środowiska

Presented on

XXXIX Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2022, 27-28.10.2022, Płock, Polska

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.