Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Komercyjne tymczasowe użytkowanie przestrzeni jako narzędzie kreowania współczesnego środowiska mieszkaniowego – szanse i zagrożenia

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ SzD ] doctoral school student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Year of publication

2022

Published in

Środowisko Mieszkaniowe

Journal year: 2022 | Journal number: nr 39

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • komercyjne tymczasowe użytkowanie
  • rewitalizacja
  • Koszary Kultury
  • CREAU
  • tereny poprzemysłowe
EN
  • commercial temporary use of space
  • revitalisation
  • Koszary Kultury [Arts & Culture Baraques]
  • CREAU
  • post-industrial site
Abstract

PL Tymczasowe użytkowanie to strategia aktywizacji pustostanów i nieużytków stanowiąca interesujące rozwiązanie dla oddolnych inicjatyw, jak również dla władz miejskich i deweloperów. Wdrażane jest jako prefaza docelowej inwestycji, by wzbudzić zainteresowanie mieszkańców i wykreować atrakcyjny dla potencjalnych klientów wizerunek. Pionierskie w kontekście poznańskim i wciąż mało opisane w kontekście polskim komercyjne tymczasowe użytkowanie przestrzeni może skutkować zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi rezultatami. Celem artykułu jest krytyczna analiza przykładu badawczego Koszar Kultury w Poznaniu w odniesieniu do CREAU – jego wiedeńskiego odpowiednika. Metoda analizy porównawczej, wsparta kwerendą bibliograficzną i wizytą studialną pozwoliły na wskazanie szans i zagrożeń związanych z przeprowadzonym procesem oraz wypracowanie rekomendacji służących kreacji przyjaznego, inkluzywnego środowiska mieszkaniowego w ramach działań rewitalizacyjnych.

EN Temporary use of space is a strategy of activating the space of abandoned buildings or urban wasteland areas via a variety of bottom-up and top-down initiatives proposed by local communities, municipal authorities and developers. Implemented as a preliminary stage of a target investment project, temporary use of space is intended to spark the interest of the inhabitants and create an attractive image for potential clients. In the area of Poznan, it is a pioneering strategy, that has yet not been thoroughly studied in the Polish context. The strategy entails both positive and negative phenomena. It is the intention of this article to critically analyse a case study of Koszary Kultury [Arts & Culture Baraques] in comparison to a similar initiative in Vienna, i.e. CREAU project. Comparative analysis, combined with a bibliographic query of literature and a site visit, has enabled us to identify opportunities and threats of temporary use of space and to work up recommendations how to create friendly and inclusive residential housing via revitalisation activities.

Pages (from - to)

53 - 65

DOI

10.4467/25438700SM.22.013.16591

URL

https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/556/410

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

czasopismo hybrydowe

Open Access Text Version

final published version

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

100

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.