Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Analityczne wyznaczenie funkcji pulsacji ciśnienia w tętnicy

Authors

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN Analytical Determination of the Arterial Pressure Pulsation Function

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • przepływ krwi
  • Windkessel
  • pulsacja ciśnienia
  • funkcje analityczne
EN
  • blood flow
  • Windkessel
  • pressure pulsation
  • analytical functions
Abstract

PL W artykule przedstawiono procedurę analitycznego rozwiązania równania pulsacji ciśnienia realizujące koncepcję analogii hydraulicznej Windkessela. Wyznaczono analityczne rozwiązanie dla dwóch koncepcji modelu: dwuparametrowego i trójparametrowego. Rezulaty pokazują, że uwzględnienie impedancji charakterstycznej naczyniowej lepiej odzwierciedla pulsacje ciśnienia w fazie skurczowej, co jest bardzo istotne w przypadku modelowania przepływu krwi w tętnicach.

EN The paper presents a procedure for the analytical solution of the pressure pulsation equation implementing the Windkessel hydraulic analogy concept. The analytical solution for two model concepts: two-parameter and three-parameter was determined. The results show that taking into account the vascular characteristic impedance better reflects the pressure pulsations in the systolic phase, which is very important for arterial blood flow modeling.

Pages (from - to)

31 - 39

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 2

Presented on

Konferencja Naukowo-Techniczna : Nauka dla obronności : Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.