Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download file Download BibTeX

Title

Pro-Ecological Revolt – A New Avant-Garde in Architecture

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Title variant

PL Bunt proekologiczny – nowa awangarda w architekturze

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

english

Keywords
EN
  • avant-garde
  • building of waste
  • pro-ecological architecture
  • reclaimed materials
PL
  • architektura proekologiczna
  • awangarda
  • budowanie z odpadów
  • materiały z odzysku
Abstract

EN According to its definition, the avant-garde includes trends that break away from established patterns and set new directions in response to the epoch’s challenges. We are currently witnessing such a situation. Young architects focus on recycled and sustainable materials or even decide to build out of waste in response to the planet’s ecological problems. The research applies analysis, research-by-design, and case study methods to discuss the current pro-ecological trend in architecture. As a result, it proves that this trend meets all the criteria of belonging to the avant-garde.

PL Według definicji do awangardy można zaliczyć trendy, które w reakcji na wyzwania epoki odrywają się od ustalonych wzorców i wytyczają nowe kierunki. Aktualnie jesteśmy świadkami takiej sytuacji. W odpowiedzi na problemy ekologiczne planety młodzi architekci stawiają na surowce z recyklingu i materiały zrównoważone, czy wręcz decydują się na budowanie z odpadów. Stosując metody analizy, badań przez projektowanie oraz studium przypadku artykuł omawia aktualny nurt proekologiczny w architekturze. W efekcie badań dowiedziono, że spełnia on wszystkie kryteria przynależności do awangardy.

Pages (from - to)

47 - 57

DOI

10.23817/2022.defarch.4-5

URL

https://dpa.arch.pk.edu.pl/wp-content/uploads/defarch.4-5-1.pdf

Book

Defining the Architectural Space. Avant-garde Architecture, 2022, vol. 4

Presented on

XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej - Awangardy architektury, 18-19.11.2022, Kraków, Polska

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of chapter

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.