Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Natura światła i jej implikacje dla rozwoju fizyki

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Title variant

EN The Nature of Light and Its Implications for the Development of Physics

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • światło
  • optyka geometryczna
  • optyka falowa
  • optyka kwantowa
  • historia fizyki
EN
  • light
  • geometric optics
  • wave optics
  • quantum optics
  • physics history
Abstract

PL W artykule zaprezentowano syntetyczne spojrzenie na historię badań nad zjawiskami optyki geometrycznej, falowej i kwantowej celem wyjaśnienia natury światła oraz niezwykłego wpływu tych badań na rozwój całej fizyki nowożytnej. Dokonano przeglądu najważniejszych odkryć w omawianych dziedzinach oraz rozwoju koncepcji od starożytnych idei aż po współczesne postulaty rozszczepialnych fotonów. Opracowanie ukazuje cykliczną ewolucję poglądów i powroty do wcześniejszych koncepcji w nowej odsłonie, które każdorazowo wzbogacają wiedzę fizyczną o nowe idee, takie jak kwant, dualizm korpuskularno-falowy, względność, statystyki kwantowe, splątanie kwantowe czy informacja kwantowa.

EN A synthetic view of the history of research on the phenomena of geometric-, wave- and quantum-optics to clarify the nature of Light and the extraordinary infl uence of these research on the development of the entire modern physics has been made. Th e most important discoveries and the concept development in this fi eld, from the ancient ideas to modern concepts of split photons, are reviewed. The article shows a cyclical evolution of scientifi c views and return to earlier concepts in a new forms, which have enriched the physical knowledge with a new ideas, such as quantum, wave-particle duality, relativity, quantum statistics, quantum entanglement or quantum information.

Pages (from - to)

37 - 48

URL

https://www.wuw.pl/data/links/bc417beb3918e5e421cca13154f743ae/17288_12114.pdf

Book

Światło. Przyczynek do badań interdyscyplinarnych

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.