Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Changes in the Cultural Intelligence of Students at Cracow University of Economics

Authors

Title variant

PL Zmiany w inteligencji kulturowej studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Year of publication

2022

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2022 | Journal number: nr 85

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
 • competences
 • cultural intelligence
 • cultural competences
 • students’ competences
 • Polish students
 • cross-cultural competences
 • CQ
PL
 • kompetencje
 • kompetencje międzykulturowe
 • polscy studenci
 • kompetencje kulturowe
 • inteligencja kulturowa
 • kompetencje studentów
Abstract

EN Collaborating with people from different cultures at work went from being an exception to being the new norm. The work environment is becoming increasingly diversified due to global trends including migration, new technologies and the proliferation of remote work. Well-managed diversity can positively affect a company’s financial performance, innovativeness or increased resilience. Concurrently organizations that do not have inclusive practices in place are wasting the potential of a cross-cultural environment. Employers are realizing the value of cultural intelligence (CQ), which allows employees to successfully cooperate in a culturally diversified team. CQ can increase over time, therefore students can develop their CQ already during their years at university. The focus of the study is to determine how the perception of CQ changes over time among management students at the Cracow University of Economics. The results of self-reported CQS suggest that students’ assessment of their CQ has declined over time. The results also indicate that students possess the lowest levels of cognitive CQ out of all CQ facets. The last section covers recommendations for employers, on initiatives that can help current students and their future potential employees have a high CQ.

PL Praca w zróżnicowanym kulturowo zespole jest już nową normą ze względu na globalne trendy, w tym migracje, rozwój technologii i upowszechnienie się pracy zdalnej. Dobrze zarządzana różnorodność może pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe firmy, innowacyjność czy zwiększoną odporność. Jednocześnie organizacje, które nie stosują praktyk inkluzywnych, marnują potencjał zróżnicowanego środowiska. Pracodawcy zdają sobie sprawę, jak cenna jest inteligencja kulturowa, która pozwala pracownikom skutecznie współpracować w zróżnicowanym kulturowo zespole. Poziom tej inteligencji może z czasem wzrosnąć, dlatego studenci mogą ją rozwijać już w trakcie studiów na uniwersytecie. Celem badania jest określenie, jak zmienia się w czasie postrzeganie inteligencji kulturowej wśród studentów zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyniki samooceny sugerują, że percepcja własnej inteligencji z czasem się pogorszyła. Wskazują też, że studenci najniżej oceniają swoją inteligencję w wymiarze kognitywnym. Możliwe wyjaśnienie wyników, sprzecznych z przyjętymi hipotezami, jest zawarte w ostatniej sekcji artykułu. Ostatnia część tekstu zawiera rekomendacje dla pracodawców dotyczące inicjatyw, które mogą sprawić, że przyszłe pracowniczki i pracownicy będą charakteryzowali się wysoką inteligencją kulturową.

Pages (from - to)

71 - 81

DOI

10.21008/j.0239-9415.2022.085.04

URL

https://zeszyty.fem.put.poznan.pl/Changes-in-the-cultural-intelligence-of-students-at-Cracow-University-of-Economics,153505,0,1.html

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

40.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.