Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wpływ elastomeru SBS na wybrane cechy techniczne asfaltów drogowych i przemysłowych

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2005

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

179 - 186

Book

51-sza Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Gdańsk-Krynica, 12-17 września 2005

Presented on

51-sza Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Gdańsk-Krynica, 12-17 września 2005, 12-17.09.2005, Gdańsk-Krynica, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.