Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Transformacja cyfrowa Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach wod-kan

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN Industry 4.0 digital transformaton in water and sewage companies

Year of publication

2023

Published in

Technologia Wody

Journal year: 2023 | Journal number: nr 2(80)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • transformacja cyfrowa
  • Smart City
  • Inteligentne Sieci Wodociągowe
  • Zarządzanie Systemami Wodociągowymi
Abstract

PL Czwarta rewolucja przemysłowa, która opiera się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji, analizie danych oraz Internetu Rzeczy powoduje transformację cyfrową wszystkich sektorów gospodarki. W przedsiębiorstwach wod-kan transformacja cyfrowa dotyczy przede wszystkim integracji narzędzi monitoringu, sterowania, ewidencji majątku oraz modeli matematycznych w celu umożliwienia lepszego zarządzania systemami wod-kan. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z transformacją cyfrową w branży wod-kan. Przedstawiono różne modele wdrażania IT, szczególną uwagę zwrócono na możliwość zastosowania modelu opartego na przetwarzaniu danych w chmurze. Podkreślono zalety oraz ograniczenia wykorzystania tego typu modelu wdrażania IT w przedsiębiorstwach wod-kan w kontekście transformacji cyfrowej.

Pages (from - to)

48 - 52

Ministry points / journal

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.