Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Badanie wybranych właściwości polimerów termoplastycznych wykorzystywanych w druku 3D FDM w funkcji średnicy dyszy drukującej oraz sposobu formowania próbek – część 2. Badania właściwości termicznych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[7.6] Chemical sciences

Year of publication

2023

Published in

Tworzywa Sztuczne w Przemyśle

Journal year: 2023 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • właciwości termiczne
  • druk 3D
  • FDM
Abstract

PL W pracy wyznaczono wybrane właściwości cieplne dziewięciu różnych polimerów stosowanych w procesie drukowania FDM. Badano temperaturę mięknienia wg Vicata oraz temperaturę ugięcia pod obciążeniem. Badania przeprowadzono w funkcji zmiennego rodzaju i stopnia wypełnienia próbek, różnych średnic dyszy oraz różnych kierunków druku. W niniejszym opracowaniu przedstawiono szczegółowo tylko wyniki badań w funkcji średnicy dyszy drukującej, omawiając krótko wpływ pozostałych czynników na badane właściwości. Zbadano ponadto wpływ sposobu formowania próbek na szybkość ugięcia w badaniu HDT. Wyniki pokazały, iż średnica dyszy drukującej nie ma znaczącego wpływu na temperaturę HDT. Sposób formowania próbek nie ma wyraźnego wpływu na temperaturę mięknienia, natomiast ma bardzo duże znaczenie dla temperatury ugięcia pod obciążeniem.

Pages (from - to)

42 - 46

URL

http://tworzywasztuczne.biz/pobierz-plik/

License type

other

Ministry points / journal

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.