Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Analiza wpływu ataków zatruwających na detekcję zasobów radiowych bazującą na uczeniu federacyjnym

Authors

[ 1 ] Instytut Radiokomunikacji, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.3] Information and communication technology

Title variant

EN Analysis of the impact of poisoning attacks on federated learning-based radio resource sensing

Year of publication

2023

Published in

Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne

Journal year: 2023 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • uczenie maszynowe
  • uczenie federacyjne
  • atak zatruwający
  • detekcja zasobów widmowych
EN
  • machine learning
  • federated learning
  • poisoning attack
  • spectrum sensing
Abstract

PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań i analizy wpływu ataków zatruwających odwracających etykiety (ang. label-flipping) na uczenie federacyjne w zastosowaniu dla detekcji zajętości zasobów radiowych. Badania przeprowadzono zarówno dla ataków skoordynowanych jak i losowych, przy zmiennym stosunku liczby użytkowników atakujących do liczby użytkowników uczciwych oraz różnym stopniu agresywności i czasie trwania ataków. Badania skupiają się na porównaniu skuteczności algorytmu detekcji zasobów radiowych przed i po przeprowadzonych atakach.

EN This paper presents the research results and analysis of the impact of poisoning label-flipping attacks on federated learning for spectrum sensing. The experiments have been executed for random and coordinated attacks for varying attackers-to-genuine-users ratios, different levels of aggressiveness, and time duration of attacks. The results have been obtained by comparing spectrum sensing machine learning model performance with and without attacks.

Pages (from - to)

198 - 203

DOI

10.15199/59.2023.4.42

URL

https://sigma-not.pl/publikacja-144770-analiza-wp%C5%82ywu-atak%C3%B3w-zatruwajacych-na-detekcj%C4%99-zasob%C3%B3w-radiowych-bazujaca-na-uczeniu-federacyjnym-przeglad-telekomunikacyjny-2023-4.html

Presented on

Konferencja Radiokomunikacji i Teleinformatyki, KRiT 2023, 20-22.09.2023, Kraków, Polska

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.