Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Problematyka wyznaczania obszarów metropolitalnych w Polsce

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Title variant

EN Problems of Designating Metropolitan Areas in Poland

Year of publication

2023

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz

Journal year: 2023 | Journal number: nr 15

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • metropolia
  • obszar metropolitalny
  • funkcje metropolitalne
  • ustawa metropolitalna
  • Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
EN
  • metropolis
  • metropolitan area
  • metropolitan functions
  • metropolitan act
  • Metropolis GZM
Abstract

PL Obszary metropolitalne zajmują coraz ważniejsze miejsce w strategicznych dokumentach krajowych. Delimitacja obszarów metropolitalnych, czyli określenie ich zasięgu terytorialnego i tym samym liczby mieszkańców, jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii na temat metropolii. W Polsce nie ma jednej oficjalnie przyjętej koncepcji wyznaczania obszaru metropolitalnego. Obszar metropolitalny to nie tylko samo centrum metropolii – czyli jej wysoko zurbanizowane miasta i dzielnice, ale cały obszar funkcjonalny, będący układem wzajemnie zależnych działań z zakresu produkcji, wymiany, konsumpcji i administracji. W artykule przedstawiono wybrane klasyfikacje obszarów metropolitalnych Polski oraz scharakteryzowano 12 wybranych obszarówna podstawie miast zrzeszonych wUnii Metropolii Polskich.

EN Metropolitan areas occupy an increasingly important place in national strategic documents. The delimitation of metropolitan areas, i.e. determining their territorial range and thus the number of inhabitants, is one of the most controversial issues regarding the metropolis. In Poland, there is no single officially accepted concept of defining a metropolitan area. The metropolitan area is not only the very center of the metropolis – i.e. its highly urbanized cities and districts, but the entire functional area, which is a system of interdependent activities in the field of production, exchange, consumption and administration. The article presents selected classifications of metropolitan areas in Poland and characterizes 12 selected areas based on cities associated in the Union of Polish Metropolises.

Pages (from - to)

161 - 180

DOI

10.21008/j.2658-2619.2023.15.9

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final author's version

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

70

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.