Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Wezwanie z Wód Polskich

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Year of publication

2023

Published in

Wodociągi - Kanalizacja

Journal year: 2023 | Journal number: nr 2 (228)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • taryfy
  • Wody Polskie
Abstract

PL W połowie stycznia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wystosowało pismo do przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z wezwaniem „do złożenia informacji według załączonych do niniejszego wezwania tabel, w przedmiocie: kosztu podatku od nieruchomości, kosztu opłat dzierżawnych, kosztu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska / korzystanie ze środowiska / usług wodnych – za wodę i ścieki, całkowitej otrzymanej od gminy wielkości dopłat do cen wody i ścieków, całkowitej wartości obniżenia kosztów wynikającej ze zwolnienia z całości lub części podatku od nieruchomości za lata 2006–2022 w terminie 14 dni od daty otrzymania”. W uzasadnieniu podano, że informacje objęte niniejszym wezwaniem niezbędne są dla realizacji zadania organu regulacyjnego przewidzianego w art. 27a ust. 3 pkt 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu informacji dotyczących przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych (w szczególności obliczaniu średnich cen dostaw wody i odbioru ścieków i publikowaniu informacji o tych cenach).

Pages (from - to)

32 - 37

URL

https://portalkomunalny.pl/plus/artykul/wezwanie-z-wod-polskich/

Ministry points / journal

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.