Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Komputerowe weryfikowanie wniosków

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Year of publication

2023

Published in

Wodociągi - Kanalizacja

Journal year: 2023 | Journal number: nr 5 (231)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Abstract

PL W bieżącym numerze – jubileuszowym – można znaleźć odpowiedzi na ogólnie postawione pytania o to, jakie problemy rozwiązano do tej pory i co można zrobić dla poprawy sytuacji w branży. W czerwcu ubiegłego roku minęło 20 lat od wejścia w życie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Trudno nie doceniać roli tej regulacji dla ustanowienia solidnego fundamentu dla rozpoczynających się wtedy zmian. Takimi ważnymi, solidnymi podstawami zasad finansowania działalności były przyjęte w ustawie przepisy dotyczące stanowienia i weryfikacji taryf generujących dla przedsiębiorstw przychody, od których istnienia zależą możliwości finansowania działań związanych z budową, eksploatacją i utrzymaniem urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Przepisy te okazały się jednymi z najbardziej negatywnych w skutkach mankamentów tej ustawy. Mimo licznych analiz krytycznych, prezentowanych wiele razy na łamach tego czasopisma, a także wielu innych publikacji naukowo-technicznych, przepisy w tym zakresie nie uległy istotnym zmianom.

Pages (from - to)

24 - 28

URL

https://portalkomunalny.pl/plus/artykul/komputerowe-weryfikowanie-wnioskow/

Ministry points / journal

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.