Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Rozwodniona ekonomika taryfowa

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Year of publication

2023

Published in

Wodociągi - Kanalizacja

Journal year: 2023 | Journal number: nr 11 (237)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • taryfy
  • Wody Polskie
Abstract

PL Zgodnie z często lansowanymi poglądami politycznymi woda to dobro niezbędne człowiekowi do życia. Dlatego wspólnota państwowa bądź gminna powinna swym obywatelom zapewnić dostęp do wody, nawet gdyby nie dysponowali oni środkami na pokrycie opłat za jej dostarczanie. W tym przypadku podażą i popytem nie mogą rządzić klasyczne biznesowe prawa ekonomii. Zarządzając dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, winno się przede wszystkim brać pod uwagę uwarunkowania socjalne – interesy odbiorców. Temu też daje wyraz prowadzona przez rządzących polityka taryfowa. W Polsce jej zasady zawarte są w przepisach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Pages (from - to)

20 - 23

URL

https://portalkomunalny.pl/plus/artykul/rozwodniona-ekonomika-taryfowa/

Ministry points / journal

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.