Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Influence of carbon dioxide, temperature, medium kind and light intensity on the growth of algae Chlamydomonas reinhardtii and Scenedesmus obliquus

Autorzy

[ 1 ] Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

MATEC Web of Conferences

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 60

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

04006-1 - 04006-5

DOI

10.1051/matecconf/20166004006

Uwagi

Article Number: 04006

Zaprezentowany na

3rd International Conference on Chemical and Biological Sciences, 23-25.03.2016, Amsterdam, Netherlands

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Publikacja indeksowana w

WoS (15)