Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Control of selected properties of cement-composites for their use as biological shields in the objects exposed to ionizing radiation

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Kształtowanie wybranych właściwości kompozytów cementowych pod kątem ich zastosowań jako osłon biologicznych w obiektach narażonych na promieniowanie jonizujące

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • nuclear power
  • mineral additives
  • cement-composites modification
  • cement-composites as biological shields against ionizing radiation
Strony (od-do)

54 - 72

Książka

Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa