Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Durable repair methods in buildings

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Wrocław, Poland

Wydawca

Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne

Data opublikowania

2015

Liczba stron

361

ISBN

978-83-7125-252-5

Katalog

xx003613034

Rozdziały
Biological corrosion of selected building materials (s. 23-37)
Efektywność iniekcji gruntowych (s. 38-53)
Control of selected properties of cement-composites for their use as biological shields in the objects exposed to ionizing radiation (s. 54-72)
Wpływ agresji chlorkowej na szczelność betonów stosowanych w oczyszczalniach ścieków (s. 73-84)
Procesy starzeniowe wybranych zapraw naprawczych (s. 85-93)
Modyfikator asfaltów nowego typu zwiększający trwałość wyrobów hydroizolacyjnych (s. 94-107)
Naprawy i "naprawy": przebudowa i remont budynku a prawa autorskie (s. 131-152)
Praktyczne zastosowanie tynków regulujących zawilgocenie na przykładzie dawnego Kolegium Jezuickiego we Wschowie (s. 217-226)
Propozycja renowacji dachu oraz wieży Kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Nakle (s. 227-238)
Determining the technical state of an inventory building and a proposal of the rafter framing optimization (s. 239-246)
Trwałość współczesnych materiałów hydroizolacyjnych (s. 247-258)
Problem eksploatacyjny wiązarów kratowych wykonanych z przekrojów zamkniętych w dachach bezpłatwiowych (s. 271-278)
Analiza przyczyn korozji kanałów wentylacyjnych wykonanych ze stali nierdzewnej zamontowanych w pływalni krytej (s. 279-289)
Odbudowa konstrukcji wsporczej wanny pieca szklarskiego po awarii (s. 290-307)
Analiza przyczyn awarii hal namiotowych o konstrukcji aluminiowej (s. 308-319)
Brak przejezdności suwnicy podwieszonej do konstrukcji stalowej hangaru (s. 320-328)
Analiza nośności konstrukcji murowych projektowanych w ciągu ostatnich sześćdziesięciu lat (s. 349-361)