Processing may take a few seconds...

Book


Title

BioOrg 2015 : I Wielkopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań, 5. 12. 2015 r. : materiały konferencyjne

Year of publication

2015

Place

Poznań, Poland

Date of publication

2015

ISBN

978-83-916087-1-5

Chapters
Materiały kompozytowe w technologii oczyszczania ścieków z wykorzystaniem ruchomego złoża biologicznego (p. 62-63)
Systemy dostarczania leków oparte na matrycy polimerowej (p. 73-75)
Potencjalne leki antyresorpcyjne: badania in silico i sorpcja na hydroksyapatycie (p. 103-104)
Biodegradacja modelowego homogenicznego oksyetylenowanego alkoholu C12EO9 przez szczep bakteryjny Enterobacter Spp (p. 155-157)
Oznaczanie w środowisku związków zakłócających równowagę hormonalną (p. 162-164)
Właściwości przeciwutleniające kawy zielonej a zanieczyszczenia mykotoksynami (p. 196-198)
Naturalny sorbent jako doskonały materiał do wydzielania i zatężania dodekanolu i oksyetylenowanych alkoholi (p. 326-328)
Modyfikowane nośniki tlenkowe - efektywny adsorbent żeńskich hormonów płciowych z matryc wodnych (p. 378-382)
Conference

BioOrg 2015 : I Wielkopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 12.12.2015, Poznań, Poland

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.