Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

BioOrg 2015 : I Wielkopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań, 5. 12. 2015 r. : materiały konferencyjne

Rok publikacji

2015

Miejsce

Poznań, Poland

Data opublikowania

2015

ISBN

978-83-916087-1-5

Rozdziały
Materiały kompozytowe w technologii oczyszczania ścieków z wykorzystaniem ruchomego złoża biologicznego (s. 62-63)
Systemy dostarczania leków oparte na matrycy polimerowej (s. 73-75)
Potencjalne leki antyresorpcyjne: badania in silico i sorpcja na hydroksyapatycie (s. 103-104)
Biodegradacja modelowego homogenicznego oksyetylenowanego alkoholu C12EO9 przez szczep bakteryjny Enterobacter Spp (s. 155-157)
Oznaczanie w środowisku związków zakłócających równowagę hormonalną (s. 162-164)
Właściwości przeciwutleniające kawy zielonej a zanieczyszczenia mykotoksynami (s. 196-198)
Naturalny sorbent jako doskonały materiał do wydzielania i zatężania dodekanolu i oksyetylenowanych alkoholi (s. 326-328)
Modyfikowane nośniki tlenkowe - efektywny adsorbent żeńskich hormonów płciowych z matryc wodnych (s. 378-382)
Konferencja

BioOrg 2015 : I Wielkopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 12.12.2015, Poznań, Poland