Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Materiały kompozytowe w technologii oczyszczania ścieków z wykorzystaniem ruchomego złoża biologicznego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

poster

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

62 - 63

Książka

BioOrg 2015 : I Wielkopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań, 5. 12. 2015 r. : materiały konferencyjne

Zaprezentowany na

BioOrg 2015 : I Wielkopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 12.12.2015, Poznań, Poland