Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

The impact of supplementing motor oil with carbon nanotubes on improving the tribological piston – cylinder system’s performance

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • carbon nanotubes
  • friction losses
  • engine oil
Strony (od-do)

339 - 343

Książka

Transcom Proceedings 2015 : 11-th European Conference of Young Researchers and Scientists : Section 5 Material Engineering Mechanical Engineering Technologies, Zilina, Slovak Republic, 22-24 June, 2015

Zaprezentowany na

Transcom Proceedings 2015 : 11-th European Conference of Young Researchers and Scientists, 22-24.06.2015, Žilina, Slovac Republic