Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Products Surface Hardening by Plasma Electrothermal Installation Containing a Liquid Cathode

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • low-temperature plasma
  • electrical discharge
  • surface hardening
  • liquid cathode
  • electro heat installation
  • micro hardness
  • voltage-current characteristic
Strony (od-do)

133 - 142

Książka

Inteligentne technologie w kształtowaniu powierzchni : monografia