Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Comparative Studies of grain flow sensor in row drills and single seeders

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Badania porównawcze czujników przepływu ziarna dla siewników rzędowych i punktowych

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 60 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
  • czujnik ilości ziarna
  • ziarno pszenica
  • współczynnik zauważalności
  • siewnik rzędowy
  • siewnik punktowy
Strony (od-do)

11 - 13

Punktacja MNiSW / czasopismo

12

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

12