Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium: abstract book

Rok publikacji

2014

Język publikacji

angielski

Miejsce

Łódź, Poland

Data opublikowania

2014

Rozdziały
The influence of growth conditions on the profile of rhamnolipids produced by Pseudomons aeruginosa species originated from dead chickens with CRD (s. 197)
Konferencja

XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium, 3-5.09.2014