Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

The influence of growth conditions on the profile of rhamnolipids produced by Pseudomons aeruginosa species originated from dead chickens with CRD

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

poster

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • rhamnolipids
  • pseudomonas aeruginosa
  • cultivation conditions
Strony (od-do)

197 - 197

Książka

XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium: abstract book

Zaprezentowany na

XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium, 3-5.09.2014