Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Development of air transport in statistical terms how air traffic shapes aerospace engineering

Autorzy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 66 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • air traffic
  • noise regulations
  • statistics
  • EUROCONTROL
  • EUROSTAT
  • research and development
Strony (od-do)

51 - 68

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

6