Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Analiza ruchu gałek ocznych kierowcy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • eyetracking
  • śledzenie wzroku
  • bezpieczeństwo ruchu
Strony (od-do)

180 - 186

Książka

Nauki techniczne i inżynieryjne. T. 1