Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Nauki techniczne i inżynieryjne. T. 1

Redaktorzy

Rok publikacji

2015

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Młodzi Naukowcy Jędrzej Nyćkowiak

Data opublikowania

2015

ISBN

978-83-942083-7-0

Opublikowano w

Seria: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie

Numer w serii

nr 12

Rozdziały
Określanie wielkości radiacyjnych przy wykorzystaniu programu do obliczeń oświetleniowych (s. 172-179)
Analiza ruchu gałek ocznych kierowcy (s. 180-186)