Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Effect of season on gases emissions from free-stall barns for dairy cows

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Wpływ pory roku na emisje gazów z obór wolnostanowiskowych dla krów mlecznych

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 61 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • geses emission
  • greenhouse gases
  • ammonia
  • free-stall barn
  • dairy cows
Strony (od-do)

86 - 91

Punktacja MNiSW / czasopismo

12

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

12