Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

IC-SPETO 2016 : XXXIX Międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów, Gliwice-Ustroń, 18-21.05.2016

Wariant tytułu

EN IC-SPETO 2016 : 39th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, Gliwice-Ustroń, 18-21.05.2016

Rok publikacji

2016

Miejsce

Gliwice, Poland

Wydawca

Politechnika Śląska

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Śląska

Data opublikowania

2016

ISBN

978-83-85940-38-4

Rozdziały
Analiza przebiegów czasowych prądów załączania trójfazowych silników indukcyjnych (s. 47-48)
Analiza wpływu niesymetrii obciążenia na napięcia wyjściowe transformatorów (s. 49-50)
Symulacja współpracy paneli PV z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi w układach zasilania (s. 95-96)
Methods of charging electric buses (s. 123-124)
Konferencja

XXXIX Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów : IC-SPETO 2016, 18-21.05.2016, Gliwice - Ustroń, Polska