Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Analiza wpływu niesymetrii obciążenia na napięcia wyjściowe transformatorów

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ E ] pensioner

Title variant

EN Analysis of the effect of load asymmetry on the transformer output voltages

Year of publication

2016

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

49 - 50

Book

IC-SPETO 2016 : XXXIX Międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów, Gliwice-Ustroń, 18-21.05.2016

Presented on

XXXIX Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów : IC-SPETO 2016, 18-21.05.2016, Gliwice - Ustroń, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.