Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Analiza wpływu niesymetrii obciążenia na napięcia wyjściowe transformatorów

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ E ] pracownik emerytowany

Wariant tytułu

EN Analysis of the effect of load asymmetry on the transformer output voltages

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

49 - 50

Książka

IC-SPETO 2016 : XXXIX Międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów, Gliwice-Ustroń, 18-21.05.2016

Zaprezentowany na

XXXIX Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów : IC-SPETO 2016, 18-21.05.2016, Gliwice - Ustroń, Polska