Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza porównawcza wzorów na współczynnik strat liniowych w transporcie rurociągowym

Autorzy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Technika Transportu Szynowego

Rocznik: 2015 | Numer: nr 12

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

1366 - 1369

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

5